Enter

สวนอาหารเบญจรงค ร้านอาหารไทยสูตรดั้งเดิม แพริมแม่น้ำท่าจีน เยื้องหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สามารถเดินทางโดยเรือไปตลาดสามชุก(ตลาด 100 ปี) และตลาดศรีประจันต์(ตลาดท่านเจ้าคุณ 100 ปี) ได้

ร้านสุพรรณบุรีเบญจรงค์ (คุณป้าเล็ก) ผลิตและจำหน่ายเครื่องเบญจรงค์ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสวนอาหารเบญจรงค์ ท่านจะได้พบกับ วิธีการผลิตเครื่องเบญจรงค์ การขึ้นรูป การเขียนลาย ลงสี การเผาเคลือบ โดยช่างที่ชำนาญงาน